Sitemizde güvenlik hizmeti Site Yönetimi bünyesinde
TEMA GÜVENLİK
olarak yürütülmektedir.

* Sitemizde toplam 835 adet kamera bulunmaktadır. Otomasyon merkezinden, herhangi bir şikayet ve ihbar halinde ilgili personel telsiz anonsuyla derhal bilgilendirilmekte ve duruma müdahale edilmektedir.

* Dairelerin blok girişleri, güvenlik kapıları, otomasyon merkezi ile haberleşmesini sağlayan intercom sistemi mevcuttur.

* Daire sakinlerimizin güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilmek için girişlerde OGS ve KART okuma sistemi mevcuttur. OGS si bulunan araçlar giriş kapılarının OGS kısmından geçmekte, OGS si bulunmayan araçlar ve misafirler ise kontrollü geçiş kısmından güvenlik tarafından sorgulama ve kartlı okuma ile kayıtlı olarak geçiş yapmaktadır.

* Otopark alanlarına, çocuk parklarına ve diğer açık alanlara kurulan kontrol noktaları devriye personeli tarafından belirlenen program doğrultusunda kontrol edilmekte ve raporlanmaktadır.

* Misafirlerin ve her türlü firma (gıda dağıtım firmaları, mefruşat, mobilya, kurye tadilat, tamirat firmaları gibi) kat sakinlerinden intercom ile teyit alındıktan ve kaydı yapıldıktan sonra siteye girişi yapılmaktadır. Kat sakini ile irtibat kurulamadığı durumlarda, gelen kişilerden cep telefonu ile kat sakiniyle irtibata geçmesi ve kat sakininin güvenliği araması istenmekte, irtibat kurulamadığı durumlarda misafirler ve firmalar içeri alınmamaktadır.

* Ana giriş kapılarında plaka okuma sistemi kurulmuş ve kaçak geçişleri önlemek amacıyla sesli alarm sistemi devreye alınmıştır. Ayrıca bahçe katı dairelerde güvenlik otomasyonuna bağlı olarak çalışan hırsız alarm sistemi mevcuttur.

* Güvenlik hizmetlerinde kullanılan elektrik-elektronik-yazılımsal sistemlerin düzenli olarak bakım ve kontrolleri yaptırılmaktadır.

* Güvenlik görevlilerine iş başı yapmadan önce ve belli periyotlarda hizmet esnasında davranış şekilleri, görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar, telefon ile konuşma kuralları, güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi, kılık, kıyafet, teçhizat, fiziki güvenlik tedbirleri ve ilk yardım konularında kurum içi eğitimler verilmektedir.